Spennings omvandling brukes for å omfore en vekselspenning til en likespenning (ac/dc), omforme en likespenning til en vekselspenning (dc/ac eller inverter), eller omformer en likespenning til en annen likespenning (dc/dc). Innen strømforsyning (power supply) anvendes både lineære or svitsjede omvandlere. Lineære omvandlere er mye enklere, og anvendes mest for like- til vekselstrøms omformere med låg effekt, eller der det kreves lågt støynivå.

Det kan også bygges ac/dc – omvandlere med denne teknikken. Disse krever stor plass og utvikler mye varme, men er relative billige.

Svitsjede omvandlere har en langt høgre virkningsgrad, men er også tilsvarende mer komplekse. Det finnes flere måter for konstruksjon eller såkalte topologier, blant annet:

  • Buck omvandler (step-down)
  • Boost omvandler (step-up)
  • Buck-boost
  • Flyback (isolerer buck eller boost omvandlere)
  • Forward (isolerte buck omvandlere)
  • Push-pull omvandlere
  • Halvbru (Half bridge)
  • Fullbru (Full bridge)
  • Resonante omvandlere

Typiske frekvenser som disse opererer med er fra straks over det hørbare område fra omtrent 25 kHz, og opp til flere MHz. Hvilken topologi som velges er avhengig av flere faktorer, blant annet om kravet til galvanisk skille mellom inn – og utganger, uteffekt, utspenning og antall utganger. For å oppnå høgre virkningsgrad, kan man blant annet anvende såkalt synkronisert likeretting. Men dette vil gjøre det hele mer komplisert.